Vi kan hjälpa dig
på läkningsväg

Förbättring av tillståndet
redan första dagen

Våra metoder är
ofarliga och smärtfria

Vi garanterar fullständig
anonymitet och trygghet

Om sjukhuset

Sjukhuset "Naltrex Zone" grundades 2008 som en del av en världsomspännande kedja av sjukhus för behandling av missbruk.
Våra läkare har faktiskt inlett inrättandet av ”Serbiska beroendeläkares förbund” och är medlemmar i styrelsen sedan grundandet år 2010.


Vi var också de första i Serbien som införde de nya behandlingsmetoderna såsom:

Buprenorfin (Suboxone) för opiatberoende

Depot naltrexon långtidsverkande („blockerare"), från en till sex månader, tillämpas även med opiatberoende, med rökning, alkoholism och spelberoende


Sjukhuset använder avancerade medicinska-farmakoterapeutiska förfaranden som även ger tunga missbrukare som försökt allt och misslyckats, en chans. Vi använder sofistikerade översättningsmetoder från metadon, som substitutionsbehandling, till farmakoterapi med blockerare eller Buprenofrin.

Läs mer

Läkningsprocessen

Positiva nyheter - senaste studier har visat att förändringar i hjärnan på cellnivå (celler och hjärnans nätverk) som skapats under påverkan av alkohol och beroendeframkallande ämnen, är vändbara, vilket innebär att de kan återgå till det normala pre-beroendeframkallande tillståndet efter införandet av avhållsamhet.

Diagnos

Reningsprocessen börjar med beslutet att bli intervjuad av en psykiater.

Avgiftning

Under avgiftningen, mottar missbrukaren nödvändiga infusionslösningar som bidrar till att påskynda elimineringen av beroendeframkallande substanser i kroppen.

Rehabilitering

Det yttersta målet för vår strategi är att missbrukaren blir helt integrerad i ett naturligt och fungerande liv.

Behandlingsprogram enligt grupper av psykoaktiva substanser

  • Opiatberoende (heroin, metadon, opioidanalgetika)
  • Beroendet av stimulantia (kokain, speed, ecstasy, marijuana)
  • Sedativa (bensodiazepiner och sömnmedel)
  • Alkoholism
  • Nikotinberoende
  • Matberoende
  • Icke-kemiska missbruk (internet, patologiskt spelberoende)
Ta det första steget kontakta oss