Mi možemo da vam pomognemo
na putu ka izlečenju

Poboljšanje stanja
već prvog dana

Naše metode su
bezopasne i bezbolne

Garantujemo potpunu
anonimnost i sigurnost

O bolnici

Bolnica “Naltrex Zone” je osnovana 2008. godine kao deo svetskog lanca istoimenih bolnica za lečenje bolesti zavisnosti.
Lekari naše bolnice inicirali su osnivanje Udruženja Adiktologa Srbije 2010. godine i članovi su upravnog odbora.


Takođe, prvi smo u Srbiji uveli neke od novijih metoda lečenja kao što su:

Buprenorfin (Suboxon) kod opijatne zavisnosti

Depo naltrekson sa produženim delovanjem ("blokator") od jednog do šest meseci, primenljiv takođe kod opijatne zavisnosti, ali i kod pušenja, alkoholizma i patološkog kockanja


Naša bolnica koristi napredne medicinsko-farmakoterapijske pristupe koji daju šansu i teškim zavisnicima koji su probali sve i nisu uspeli. Posebno smo ponosni na primenu sofisticiranih metoda prevođenja sa metadona kao supstitucione terapije na farmakoterapiju blokatorom ili buprenorfinom kao supstitucione terapije bez neželjenih efekata primene.

Tu smo da pomognemo svima koji treba da dobiju trku sa vremenom, jer za bolesti zavisnosti je uvek minut do 12 i niko sa sigurnošću ne može predvideti koliko će trajati njegov minut.

Opširnije

Proces lečenja

Veoma je pozitivno što su najnovija istraživanja pokazala da su promene u mozgu na nivou ćelija i moždanih mreža, nastale pod uticajem alkohola i adiktivnih supstanci, REVERZIBILNE, a to znači da mogu da se vrate u normalno pre-adiktivno stanje nakon uspostavljanja apstinencije.

Dijagnoza

Proces lečenja započinje odlukom da se obavi razgovor sa lekarom specijalistom psihijatrije.

Detoksikacija

U toku detoksikacije, zavisnik dobija potrebne infuzione rastvore koji pomažu da se ublaži ili potpuno izbegne apstinencijalni sindrom.

Rehabilitacija

Krajnji cilj našeg pristupa je da se zavisnik potpuno reintegriše u prirodan i funkcionalan život.

Programi lečenja po grupama psihoaktivnih supstanci

  • Zavisnost od opijata (heroin, metadon, opioidni analgetici)
  • Zavisnost od stimulansa (kokain, speed, ekstazi)
  • Sedativi (benzodiazepini i hipnotici)
  • Alkoholizam
  • Nikotinska zavisnost
  • Adikcije na hranu
  • Nehemijske zavisnosti (internet, patološko kockanje)
Napravite prvi korak kontaktirajte nas