Läkningsprocessen

Reningsprocessen börjar med beslutet att bli intervjuad av en psykiater. Beroendet är en sjukdom som stör funktionen av hela personligheten, skadar den fysiska hälsan och stör mänskliga relationer framför allt i familjen. Helst skulle hela familjen kunna komma till det första samtalet, eftersom det underlättar motivationen hos en missbrukare att acceptera en behandling som det perfekta valet för att lösa problemet med beroendet. Det är svårare om patienten kommer ensam, eftersom han eller hon redan känner sig alltför ensam i sina problem. I detta fall vill man bara få en ”quick fix” för att bli stark igen och då skapar man dessvärre nya tillfällen för alla svagheter att visas på nytt.

Därför är just den viktigaste förutsättningen i början av behandlingen; motivation. Den kan inte baseras på tvång och enkel övertygelse. Om detta är fallet, förväntar sig en missbrukare kompensation för deras deltagande i processen, då det sannerligen inte leder till en upplösning men bara fördjupar problemet. Upplevelsen av fördömelse är viktig för att komma in i behandlingen och det är därför nödvändigt att genomföra en konversation på ett visst sätt, en teknik med motiverande samtal. Då erbjuder vi möjligheten att uppfatta allt som gör skillnad mellan uppsägning och fortsättning av missbruk. Om det särskilda sättet att kommunicera börjar med en önskan att fortsätta livet utan att använda droger eller alkohol, föreslår vi terapeutiska lämpliga metoder för avgiftning och rehabilitering.

Positiva nyheter - senaste studier har visat att förändringar i hjärnan på cellnivå (celler och hjärnans nätverk) som skapats under påverkan av alkohol och beroendeframkallande ämnen, är vändbara, vilket innebär att de kan återgå till det normala pre-beroendeframkallande tillståndet efter införandet av avhållsamhet.

Den tid som krävs för fysisk återhämtning av hjärnvävnad varierar - från tre månader för kokain och alkohol till nästan ett år för opiater. Fullständig återhämtning av nervsystemet och dess funktioner indikerar behovet av att fortsätta behandlingen för att förhindra återanvändning beroendeframkallande substanser (återfall) och lägga grunden för en allmän förbättring av livskvaliteten, även över den nivån före missbruket.

Laboratorieanalyser av blod- och urinprov samt en psykologisk profil av missbrukare genomförs som en del av den diagnostiska processen. Efter resultat av psyko diagnostiska tester, skapar vi en särskilt infallsvinkel och ett system för behandlingen av varje patient, även om de grundläggande terapeutiska principerna är att dela upp beroendet enligt olika typer av psykoaktiva substanser och gemensamma effekter på hälsa och beteende som de har på missbrukare.

Behandlingsprogram enligt grupper av psykoaktiva substanser

  • Opiatberoende (heroin, metadon, opioidanalgetika)
  • Beroendet av stimulantia (kokain, speed, ecstasy, marijuana)
  • Sedativa (bensodiazepiner och sömnmedel)
  • Alkoholism
  • Nikotinberoende
  • Matberoende
  • Icke-kemiska missbruk (internet, patologiskt spelberoende)
Ta det första steget kontakta oss