Proces lečenja

Proces lečenja započinje odlukom da se obavi razgovor sa lekarom specijalistom psihijatrije. Zavisnost je bolest koja remeti funkcionisanje celokupne ličnosti, oštećuje fizičko zdravlje i remeti međuljudske odnose pre svega u porodici. Idealno je kada na prvi razgovor dođe cela porodica, jer je time olakšana motivacija zavisnika da prihvati lečenje kao savršeni izbor u rešavanju problema zavisnosti. Manje idealno je kada dođe sam, jer se već suviše oseća sam u svom problemu i često na taj način samo želi “skidanje” sa alkohola ili droge da bi se ponovo osetio jak i time stvorio uslove da ga bolest obmane po ko zna koji put.

Zato je najvažniji uslov za početak lečenja motivacija. Ona nikako ne sme da počiva na prisili i ubeđivanju. Kada je tako, često to bude samo teren na kome zavisnik s pravom očekuje protiv uslugu ako prihvati tretman, a onda to svakako ne vodi u rešavanje već samo produbljivanje problema. Isto tako, doživljaj osude je poguban za ulazak u lečenje i zato je neophodno voditi razgovor na poseban način koji je poznat kao tehnika motivacionog intervjua. Na taj način, treba samo ponuditi mogućnost da se sagleda sve ono što čini razliku između prestanka i nastavka korišćenja supstance. Ako se na terenu takve komunikacije začne želja da se nastavi život bez upotrebe droge i alkohola, mi kao terapijski tim predlažemo adekvatan metod detoksikacije i rehabilitacije.

Veoma je pozitivno što su najnovija istraživanja pokazala da su promene u mozgu na nivou ćelija i moždanih mreža, nastale pod uticajem alkohola i adiktivnih supstanci, reverzibilne, a to znači da mogu da se vrate u normalno pre-adiktivno stanje nakon uspostavljanja apstinencije.

Vreme potrebno za fizički oporavak moždanog tkiva varira – od tri meseca za kokain i alkohol do skoro godinu dana za opijate. Potpuni oporavak nervnog sistema i njegove funkcije postaje imperativ da se nastavi sa terapijom usmerenom na prevenciju ponovnog korišćenja adiktivnih supstanci (recidiva) i postavljanje temelja za sveukupno podizanje kvaliteta života i iznad nivoa na kojem je bio pre početka njihove upotrebe.

U okviru dijagnostičkog postupka vrše se laboratorijske analize krvi i urina kao i psihološki profil zavisnika. Osnovni terapijski principi su postavljeni prema vrsti psihoaktivnih supstanci i zajedničkim posledicama na zdravlje i ponašanje, ali se u odnosu na rezultate psiho-dijagnostičkih testova kreira specifičan sistem pristupa u terapiji za svakog pacijenta ponaosob.

Programi lečenja po grupama psihoaktivnih supstanci

  • Zavisnost od opijata (heroin, metadon, opioidni analgetici)
  • Zavisnost od stimulansa (kokain, speed, ekstazi, marihuana)
  • Sedativi (benzodiazepini i hipnotici)
  • Alkoholizam
  • Nikotinska zavisnost
  • Adikcije na hranu
  • Nehemijske zavisnosti (internet, patološko kockanje)
Napravite prvi korak kontaktirajte nas