Standardna detoksikacija

U samom početku lečenja bolesti zavisnosti, u toku detoksikacije, zavisnik dobija potrebne infuzione rastvore koji pomažu da se ubrza eliminisanje adiktivne supstance iz organizma, da se ublaži ili potpuno izbegne apstinencijalni sindrom ("kriza"), i da se uspostavi narušeni balans korisnih materija i vitamina. Istovremeno, kod opijatne zavisnosti, uz pomoć Buprenorfina kontrolišu se, a najčešće potpuno eliminišu, tegobe i znaci krize. U slučajevima alkoholizma i adikcije na sedative, detoksikacija uključuje farmakološku kontrolu potencijalno letalnih ishoda krize kao što su neurološki sindromi, epileptični napadi, delirijum, itd. Ovo se postiže uz pažljivo doziranje lekova i izbor terapije (Baklofen, Lorazepam, Gabapentin, Tiamin, Folna kiselina, Bedoxin).

Dodatno, u skladu sa našim principima individualnog pristupa svakoj osobi, uključuje se terapija koja povoljno utiče na novonastale emocionalne teškoće (depresija) ili druge patološke efekte adikcije (nesanica, gubitak apetita). Ovakav pristup ne samo da dovodi do brzog subjektivnog olakšanja kod zavisnika, nego i pojačava optimizam i motivaciju za dalje lečenje.

Period detoksikacije vremenski varira u zavisnosti od vrste supstance koja je korišćena. Najčešće ovaj period traje između 5 i 14 dana. Završetkom detoksikacije završava se prva i neophodna faza lečenja koja otvara vrata za dalji tretman i dugoročnu rehabilitaciju.

Brza detoksikacija (od 1 do 3 bolnička dana)

U potrazi za što efikasnijim i ekonomičnijim lečenjem opijatne zavisnosti, poslednjih godina smo našoj praksi dodali i Brzo Uvodjenje Antagonističke Terapije (Rapid Introduction of Antagonist) poznatiji kod nas kao "Brzi Detoks".

Princip se zasniva na tome da se pre uvođenja Naltreksona ("blokatora") unapred daju lekovi koji sprečavaju simptome apstinencijalne krize.

Davanjem adekvatne i dovoljno potentne terapije koja sprečava pojavu krize kao i uz odgovarajuću sedaciju, pacijent veći deo ovog procesa provede spavajući.

U odnosu na standardnu detoksikaciju, ovaj metod ima ograničenja u pogledu toga da se ne primenjuje kod pacijenata koji boluju od neke telesne bolesti kao što su dijabetes, hipertenzija, hipertireoza (pojačano lučenje hormona štitaste žlezde), autoimune sistemske bolesti, bolesti jetre i bubrega. Takođe, kontraindikacija za proceduru brzog detoksa je i zavisnost od metadona i benzodiazepina.

Napravite prvi korak kontaktirajte nas